Κανονισμός GDPR

Δελτίο τύπου 25/5/2020

Αρχη προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δήλωση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου, Προέδρου της Αρχής Προστασίας

Read More »

Γνωμοδότηση 1/2020

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά απόπρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση

Read More »