Γιατί οι αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η βάση για την τεχνολογία ανίχνευσης όσων έχουν έρθει σε επαφή με τον κορωνοϊό;

Οι νέες τεχνολογίες  πάντα θα θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα των χρηστών.  Οι χρήστες των εφαρμογών, οι οποίες  διατίθενται δωρεάν, παρασύρονται από την άνεση που τους προσφέρουν και ξεχνούν το κρυμμένο κόστος, ότι θυσιάζουν δηλαδή ενδεχομένως την ιδιωτικότητα τους. … Read More

Featured Post

Προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων!

Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι αρκετά σαφής και περιεκτικός. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ένας από τους σημαντικότερους  ρόλους είναι  ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΥΠΔ). Το ερώτημα που ανακύπτει είναι, γιατί αρκετοί  ΥΠΔ «φαίνεται» … Read More

Featured Post

GDPR τουριστικών επιχειρήσεων – πρωτόκολλα λειτουργίας για τον COVID-19

Το ΦΕΚ με αριθμό 2084 της 30ης Μαΐου παρουσιάζει τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου για τις τουριστικές επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν.  Δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά στον GDPR, καθότι τα μέτρα ασφαλείας δημιουργούν σημαντικούς όγκους προσωπικών δεδομένων υγείας. Το … Read More

Featured Post

COVID-19 Κατευθυντήριες γραμμές από την ΑΠΔΠΧ

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Η Αρχή»),αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δηµιουργούνται στον τοµέα τηςπροστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του σεβασµού τωνθεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των πολιτών, από την εξαιρετικά επείγουσακαι απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιµετώπιση των … Read More

Featured Post

Δελτίο τύπου 25/5/2020

Αρχη προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δήλωση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου, Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Στις 25/5/2020, μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, … Read More

Featured Post

Γνωμοδότηση 1/2020

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά απόπρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση µε διευρυµένη σύνθεση στην έδρατης την Τρίτη 21.01.2020, σε συνέχεια των από 01.10.2019 και 10.10.2019συνεδριάσεων, προκειµένου να εξετάσει τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), … Read More

Featured Post

Η νέα κουλτούρα στην προστασία δεδομένων

Ο GDPR αποτελεί μείζονος σημασίας νομοθέτημα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αφενός, πρόκειται για Κανονισμό, το οποίο σημαίνει ότι εφαρμόζεται οριζόντια σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Υπό προϋποθέσεις, μάλιστα, μπορεί να εφαρμόζεται και εκτός αυτής. Αφετέρου, αντιμετωπίζει τους συνεχώς αυξανόμενους κινδύνους … Read More

Featured Post

Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης για την επιχείρησή μου

Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού χαρακτηρίζονται πλέον από μεγάλο εύρος στα πλαίσια του Κανονισμού. Έχοντας περάσει μια «άτυπη» περίοδο χάριτος για μικρές και μικρομεσαίες επιχείρήσεις, οι συνέπειες αυτές είναι πλέον ξεκάθαρες. Η Εποπτική Αρχή μιας … Read More

Featured Post