Η νέα κουλτούρα στην προστασία δεδομένων

Ο GDPR αποτελεί μείζονος σημασίας νομοθέτημα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αφενός, πρόκειται για Κανονισμό, το οποίο σημαίνει ότι εφαρμόζεται οριζόντια σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Υπό προϋποθέσεις, μάλιστα, μπορεί να εφαρμόζεται και εκτός αυτής. Αφετέρου, αντιμετωπίζει τους συνεχώς αυξανόμενους κινδύνους που ανέδειξε τα τελευταία χρόνια η ταχέως εξελισσόμενη Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Ως εκ τρίτου, ανταποκρίνεται στο αίτημα ευρωπαϊκών κοινωνιών για την κατοχύρωση υποχρεώσεων για τους οργανισμούς, και δικαιωμάτων για τους πολίτες.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Συνεπώς, η ειδοποιός διαφορά του GDPR από την προηγούμενη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, εντοπίζεται στα δικαιώματα των πολιτών. Κατά τον GDPR ο πολίτης πλέον έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, καθώς και τα ένδικα μέσα για να τα ασκήσει. Εν προκειμένω, βοηθάει αν σκεφτούμε όλοι, ως πολίτες, πώς θα θέλαμε να επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια νέα κουλτούρα στον σεβασμό της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Σε αυτή τη νέα κουλτούρα καλούμαστε πλέον όλοι, από τη θέση του πολίτη καταναλωτή ή του επαγγελματία, να συμμετέχουμε ενεργά και θετικά. Τόσο οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς, όσο και οι ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει πλέον να είναι GDPR compliant. Μόνο με συνεχή εγρήγορση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το ρευστό περιβάλλον των τεχνολογικών εξελίξεων σε κάθε τύπο υπηρεσίας.

Το GDPRsmart απαντάει σε αυτές τις προκλήσεις με τον πιο έξυπνο τρόπο. Πρώτον, επιτάσσει τα τελευταίας γενιάς τεχνολογικά εργαλεία και τα θέτει στην υπηρεσία της προστασίας δεδομένων. Δεύτερον, η αρχιτεκτονική του ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλου του προσωπικού ενός οργανισμού στην Πολιτική Ασφαλείας. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε τα βασικά για τον Κανονισμό και την Πολιτική Ασφαλείας του οργανισμού στον οποίο εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα καθήκοντα και τις ευθύνες μας, μπορεί να οφείλουμε να γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.

Η ασφάλεια του cloud και τα εργαλεία του GDPRsmart σας προσφέρουν ένα ξεκούραστο περιβάλλον για να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση. Οι αυτοματισμοί του λογισμικού συνδυάζονται με τη συμβουλευτική υπηρεσία για μια μοναδική υπηρεσία. Ξεγνοιάστε από τις διεργασίες της καταγραφής και της τεκμηρίωσης, καθώς όλα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Εμπιστευτείτε το GDPRsmart για να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια και αξιοπιστία στο ταξίδι της συμμόρφωσης.

Comments are closed.