Πακέτα Συνδρομών

Για κάθε τύπο και μέγεθος επιχείρησης & οργανισμού

Η οικονομικότερη λύση της αγοράς

Μελέτη συμμόρφωσης

Η Μελέτη Συμμόρφωσης περιλαμβάνει τη συμβουλευτική υπηρεσία που οδηγεί την επιχείρησή σας στη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, καθώς και τη δημιουργία του εξατομικευμένου λογαριασμού σας στο cloud λογισμικό.

Διαρκής Παρακολούθηση

Η Παρακολούθηση περιλαμβάνει την Άδεια Χρήσης του λογισμικού, καθώς και τη συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη του GDPRsmart με απευθείας επικοινωνία με τους καταρτισμένους συμβούλους μας όποτε χρειαστεί.

Pro
Έως 9 ατομα προσωπικό
 • Μελέτη
  Συμμόρφωσης και Παρακολούθηση:

 • Ετήσια συνδρομή 900,00€
Pro +
Έως 20 άτομα προσωπικό
 • Μελέτη
  Συμμόρφωσης και Παρακολούθηση:

 • Ετήσια συνδρομή 1.200,00€
Business
Έως 50 άτομα προσωπικό
 • Μελέτη
  Συμμόρφωσης και Παρακολούθηση:

 • Ετήσια συνδρομή 1.350,00€
Business +
Έως 250 άτομα προσωπικό
 • Μελέτη
  Συμμόρφωσης και Παρακολούθηση:

 • Ετήσια συνδρομή 2.000,00€
Enterprise
250 άτομα προσωπικό και άνω
 • Μελέτη
  Συμμόρφωσης:
  Ad hoc
 • Παρακολούθηση Ετήσια Συνδρομή :
  Ad hoc

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Εκτός από τον αριθμό του προσωπικού, κριτήριο για την επιλογή συνδρομητικού πακέτου αποτελούν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητάς σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με αυτά, ενδέχεται η κάλυψη που χρειάζεστε να βρίσκεται στο αμέσως επόμενο πακέτο από αυτό που ενδεικτικά σας απευθύνεται με βάση το προσωπικό.

Πάντα σε συμμόρφωση

Συχνές ερωτήσεις

Η καταβολή των αμοιβών για τις υπηρεσίες του GDPRsmart πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

 • Πιστωτική κάρτα
 • Προπληρωμένη χρεωστική κάρτα
 • Κατάθεση σε τράπεζα
 • Μεταφορά μέσω τράπεζας
 • Έμβασμα

Όπως και η υπηρεσία συμμόρφωσης του GDPRsmart, έτσι και η αμοιβή χωρίζεται σε δύο στάδια.

Η αμοιβή για τη διενέργεια της μελέτης συμμόρφωσης καταβάλλεται με την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας. Η μελέτη ολοκληρώνεται σε 15 εργάσιμες ημέρες και παραδίδεται μαζί με την άδεια χρήσης του λογισμικού.

Κατά την παράδοση της μελέτης συμμόρφωσης, προκαταβάλλεται εξ ’ολοκλήρου η αμοιβή για την ετήσια συνδρομή της άδειας χρήσης του λογισμικού GDPRsmart.

Η αλλαγή πακέτου συνδρομών είναι δυνατή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του GDPRsmart, έχοντας πλήρη εικόνα, σας προτείνουν το πακέτο συνδρομών στο οποίο αυτή εντάσσεται.

Η αλλαγή πακέτου ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, εφόσον έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της επιχείρησής σας, αναφορικά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

H σύμβαση που υπογράφεται έχει διάρκεια ένα έτος και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης της μελέτης συμμόρφωσης και της άδειας χρήσης του λογισμικού.

Ανανεώνεται αυτόματα σε ετήσια βάση εφόσον έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα η αμοιβή για την άδεια χρήσης του λογισμικού για το επόμενο έτος.

Το πακέτο συνδρομής που σας εξυπηρετεί καλύτερα επιλέγεται από εμάς, κατόπιν της πρώτης επικοινωνίας μας. Η επιλογή γίνεται με βάση τον αριθμό του προσωπικού σας και τον τύπο επεξεργασίας δεδομένων που εκτελεί η επιχείρησή σας.